Pages Menu
Categories Menu
Bezpieczny kredyt

Bezpieczny kredyt

Banki jako ogromne instytucje finansowe opierają się na starej zasadzie. Aby zarobić, trzeba komuś pożyczyć, ale ten ktoś musi oddać nam więcej.

W czasach kryzysu gospodarczego, kiedy to wiele firm bankrutuje, a ludzie tracą prace, zapewne banki wśród swoich klientów mają takich, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytu. Banki oferują szeroką gamę kredytów konsolidacyjnych, które mają na celu spłatę zaległych zadłużeń.

Jednak podpisując umowę kredytową z klientem, bank stara się zabezpieczyć w większym zakresie.

Tak też w umowie znajdują się zapisy, które mówią o środkach ponoszonych na odzyskanie choć części kwoty udzielanego kredytu.

Zabezpieczenia bankowe możemy podzielić na rzeczowe oraz osobiste. W skład tych pierwszych wchodzą m.in. posiadane przez kredytobiorce nieruchomości lub inne wartościowe dobra rzeczowe. Najpopularniejsze wśród nich są jednak hipoteki. Bank udziela kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu i w razie niespłacania rat, może przejąć naszą hipotekę, co równa się temu, że staje się on właścicielem posiadanej przez nas dotychczas nieruchomości.

Wśród zabezpieczeń rzeczowych można mówić również o zastawach i przywłaszczeniach. Te środki skierowane są do osób posiadających kredyt konsumpcyjny, ale nie mogących go spłacać. Występuje tu dość subtelna różnica, gdyż w przypadku przywłaszczenia dóbr, bank staje się ich właścicielem, a w przypadku zastawu jest nim wciąż kredytobiorca.

W przypadku przywłaszczenia przez bank, kredytobiorca nadal może korzystać z danej rzeczy, ale staje się dopiero jej właścicielem w momencie spłaty zaległych należności. Jeśli kredytobiorca nie posiada wystarczającego majątku, to bank w jego przypadku, korzysta z innego rozwiązania. Bank może zatem dysponować środkami jakie znajdują się na naszym rachunku bankowym i w ten sposób ściągać określone w umowie kredytowej kwoty.

Zabezpieczenia bankowe występują również w formie osobistej. Znaczy to tyle, że kredytobiorca w przypadku niedopełnienia warunków umowy, godzi się ponieść odpowiedzialność. Podpisując umowę kredytową zarazem składa swój podpis pod wekslem in blanco, gdzie nie została zapisana żadna suma pieniędzy, ani data ich spłacenia. W przypadku niedopełnienia zobowiązań finansowych przez kredytobiorcę, bank zgodnie z warunkami umowy, wypełnia weksel, aby uzyskać należne mu środki.

Również przed utratą kapitała bank zabezpiecza się w inny sposób, czyli za pośrednictwem gwarancji i poręczeń innych osób niż kredytobiorca. Jeśli będziemy dłużni to inna osoba, instytucja lub bank pokryje nasze długi. Takie zapisu, czyli kto i w jakim zakresie wspomoże nas finansowo, dokonuje się tworząc aneks do umowy.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *