Pages Menu
Categories Menu
Bezpieczny kredyt

Bezpieczny kredyt

definicja pojęcia forex spread Polecam artykuł na temat kapitał pracujący netto kapitałów pracujących w firmie

Banki jako ogromne instytucje finansowe opierają się na starej zasadzie. Aby zarobić, trzeba komuś pożyczyć, ale ten ktoś musi oddać nam więcej.

W czasach kryzysu gospodarczego, kiedy to wiele firm bankrutuje, a ludzie tracą prace, zapewne banki wśród swoich klientów mają takich, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytu. Banki oferują szeroką gamę kredytów konsolidacyjnych, które mają na celu spłatę zaległych zadłużeń.

Jednak podpisując umowę kredytową z klientem, bank stara się zabezpieczyć w większym zakresie.

Tak też w umowie znajdują się zapisy, które mówią o środkach ponoszonych na odzyskanie choć części kwoty udzielanego kredytu.

Zabezpieczenia bankowe możemy podzielić na rzeczowe oraz osobiste. W skład tych pierwszych wchodzą m.in. posiadane przez kredytobiorce nieruchomości lub inne wartościowe dobra rzeczowe. Najpopularniejsze wśród nich są jednak hipoteki. Bank udziela kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu i w razie niespłacania rat, może przejąć naszą hipotekę, co równa się temu, że staje się on właścicielem posiadanej przez nas dotychczas nieruchomości.

Wśród zabezpieczeń rzeczowych można mówić również o zastawach i przywłaszczeniach. Te środki skierowane są do osób posiadających kredyt konsumpcyjny, ale nie mogących go spłacać. Występuje tu dość subtelna różnica, gdyż w przypadku przywłaszczenia dóbr, bank staje się ich właścicielem, a w przypadku zastawu jest nim wciąż kredytobiorca.

W przypadku przywłaszczenia przez bank, kredytobiorca nadal może korzystać z danej rzeczy, ale staje się dopiero jej właścicielem w momencie spłaty zaległych należności. Jeśli kredytobiorca nie posiada wystarczającego majątku, to bank w jego przypadku, korzysta z innego rozwiązania. Bank może zatem dysponować środkami jakie znajdują się na naszym rachunku bankowym i w ten sposób ściągać określone w umowie kredytowej kwoty.

Zabezpieczenia bankowe występują również w formie osobistej. Znaczy to tyle, że kredytobiorca w przypadku niedopełnienia warunków umowy, godzi się ponieść odpowiedzialność. Podpisując umowę kredytową zarazem składa swój podpis pod wekslem in blanco, gdzie nie została zapisana żadna suma pieniędzy, ani data ich spłacenia. W przypadku niedopełnienia zobowiązań finansowych przez kredytobiorcę, bank zgodnie z warunkami umowy, wypełnia weksel, aby uzyskać należne mu środki.

Również przed utratą kapitała bank zabezpiecza się w inny sposób, czyli za pośrednictwem gwarancji i poręczeń innych osób niż kredytobiorca. Jeśli będziemy dłużni to inna osoba, instytucja lub bank pokryje nasze długi. Takie zapisu, czyli kto i w jakim zakresie wspomoże nas finansowo, dokonuje się tworząc aneks do umowy.

wynikiem funduszu wyniki funduszy może być wycena inwestycji

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *