Pages Menu
Categories Menu
Kredyt bankowy

Kredyt bankowy

Obecnie w czasach tak nieustannie nagłaśnianego kryzysu, wielu z nas zaciska pasa. Rządy wielu państw nawołują swych obywateli do oszczędzania. Jednak ze wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrezygnować. Żyjemy w czasach, kiedy ważniejsze od „być” jest „mieć”. Ale skąd mamy czerpać środki, które zaspokoją nasze coraz to większe potrzeby, kiedy nie dysponujemy wystarczającą ilością pieniędzy?

W tym momencie pomocne okazują się być banki, które dysponują ogromnym kapitałem i co za tym idzie część z posiadanych środków, mogą przeznaczyć na udzielanie kredytów dla zainteresowanych nimi klientów.

Kredyt bankowy przyjmuje formę umowy między bankiem i kredytobiorcą, który decyduje się na „pożyczenie” określonej kwoty pieniędzy. Umowa taka podpisywana jest obydwie zainteresowane strony i w niej zawarte są najważniejsze informacje dotyczące m.in. o wysokości udzielanego kredytu, jego przeznaczeniu oraz terminie spłaty. Kredyt bankowy to pewnego rodzaju zobowiązanie między dwoma podmiotami, gdzie główną rolę odgrywa kredytobiorca. Podpisując się pod umową, jednocześnie oświadcza, że uzyskane przez niego środki zostaną przeznaczone w taki sposób, jak określił to we wnioski kredytowym. Dodatkowo zaręcza, że swój „dług” wobec banku spłaci w wyznaczonym umownie terminie i z racji „pożyczki” godzi się na spłacenie odsetek, które generuje każdy rodzaj kredytu.

W umowie kredytowej, która ma być dla klienta przejrzysta, tak aby w przyszłości nie nastręczała wątpliwości, zapisane jest m.in. data i miejsce jej podpisania, dane banku oraz kredytobiorcy, kwota kredytu wraz z określenie, w jakiej walucie ma zostać wypłacony, na jaki cel jest przeznaczony oraz w jakim terminie i wysokości rat ma być spłacany. Podpisując umowę z bankiem warto zwrócić uwagę na to, jakie koszty prowizyjne poniesiemy oraz jak wysokie będą odsetki od kredytu. Również ważne jest dokładne określenie przyczyn wobec, których warunki kredytowania mogą ulec zmianie.

Polacy decydując się na kredyt, najczęściej wybierają te długoterminowe, których okres spłacania wynosi więcej niż trzy lata. W naszych realiach, w wielu przypadkach, czas ten wydłuża się do dwudziestu nawet trzydziestu lat, jeśli środki pieniężne przeznaczono na zakup domu. Rzadziej wybierane są kredyty średnioterminowe na okres do roku do trzech lat lub krótkoterminowe, gdzie zobowiązujemy się do oddania „długu” w ciągu dwunastu miesięcy.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *