Pages Menu
Categories Menu
Kredyt czy pożyczka?

Kredyt czy pożyczka?

Wiele osób zamiennie posługuje się pojęciami kredyt oraz pożyczka. Jednak wyrazy te, mają odmienne znaczenie i funkcjonują w nieco różnych kontekstach. Tak też o kredycie możemy mówić tylko i wyłącznie odnośnie banków, które to tylko mają możliwość udzielenia kredytu. Zasady i warunki udzielania kredytów zapisane są w prawie bankowym. Umowa kredytowa zawsze sporządzana jest pisemnie i w niej zawarte są najważniejsze informacje, określające datę spłaty kredytu, wysokość rat. Bank przyznając kredyt nie operuje żywą gotówką, ale jej określoną w umowie ilość, przekazuje na konto kredytobiorcy. Zainteresowany kredytem musi również wyjaśnić, na jaki cel chce przeznaczy środki pochodzące z kredytu. Udzielanie pożyczek wydaje się mieć mniej formalny charakter, niż przyznawanie kredytów. Pożyczki mogą być udzielane pomiędzy poszczególnymi osobami. Tutaj ma miejsce przekazanie gotówki, które nie wymaga żadnego pokwitowania na piśmie, chyba że kwota wynosi ponad 500 zł Udzielanie pożyczek wchodzi w zakres prawa cywilnego. W przypadku pożyczek czas jej zwrotu może być określony lub nieokreślony. W momencie kiedy pożyczkodawca chce zerwać umowę z pożyczkobiorcą, a pożyczka była przyznana na czas...

Czytaj więcej